vrijdag 27 april 2012

Willem V en Wilhelmina van Pruisen


Het laatste historische boek van de leeskring dit seizoen. Edwin van Meerkerk schrijft over de meest verguisde Oranje stadhouder Willem v. In de ogen van tijdgenoten noch historici heeft hij veel goed kunnen doen. Zijn echtgenote Wilhelmina van Pruisen is de geschiedenis in gegaan als de vrouw die in 1787 bij Goejanverwellesluis is aangehouden. Zij staat te boek als een sterke, onverzettelijke vrouw. Hoewel Willem en Wilhelmina bij aanvang de machtigste stadhouders waren in de geschiedenis van de Republiek der Nederlanden, werden zij tot twee keer toe afgezet en stierf de laatste stadhouder in ballingschap. Het leven van Wilhelmina en Willem speelde zich af tegen de achtergrond van een van de woeligste periodes van de vaderlandse geschiedenis: de patriottentijd, de Franse Revolutie en de Bataafse Republiek. Door de ogen van het laatste stadhouderlijke echtpaar zien we hoe de wereld veranderde van een door adel en traditie bepaalde maatschappij tot een land dat voor het eerst een grondwet kreeg en waar de basis voor de hedendaagse democratie werd gelegd. Willem bleef zijn leven lang gehinderd door zijn strenge en eenzame opvoeding, terwijl de ambitieuze en daadkrachtige Wilhelmina nooit formeel de macht kon uitoefenen. In deze jaren van revolutie zochten zij steun bij hun gezin, maar de politieke spanningen drongen door tot diep in hun huwelijk.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten