maandag 6 mei 2013

"Lincoln"


Dit boek plaatst Abraham Lincoln in de context van de geschiedenis van de VS. Volgens velen heeft Lincoln laten zien dat leiderschap niet kan worden aangeleerd, maar dat het aankomt op karakter. Deze mythe van de selfmade politicus is nog altijd populair. Zelden zat er een meer geslepen politicus in het Witte Huis dan hij. Maar het kwam ook zelden voor dat een politicus zo grootmoedig en geduldig was als Lincoln. De combinatie van deze eigenschappen vormde de sleutel tot zijn succes.

Een deel van dit boek is gebruikt als basis voor de film over Lincoln. Die heb ik al wel, maar wil toch eerst het boek lezen voor de achtergronden.

'Frans Verhagen legt overtuigend uit waarom Lincoln de belangrijkste president van de VS is' -Maarten van Rossem

'Een echte page-turner over Amerika's meest inspirerende president. Frans Verhagen heeft
de politicus en de mens Lincoln treffend neergezet' -Max Westerman

Biografie van de president van de Verenigde Staten (1809-1865), door velen terecht beschouwd als de grootste staatsman die Amerika ooit heeft voortgebracht. De Nederlandse journalist en Amerikadeskundige beschijft Lincolns nederige afkomst, zijn opklimmen naar de top en zijn presidentschap (1861-1865). Daarbij valt de nadruk op zijn politieke carriere: de tegenstrevers waarmee hij van doen had, de politieke en maatschappelijke kwesties, waaronder vooral de burgeroorlog en het debat rond de slavernij in de zuidelijke staten. Dat laatste vormde de aanleiding tot de afscheiding van de zuidelijke staten. Lincoln stelde de eenheid van de natie voorop; pas tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog beeindigde hij formeel de slavernij van de zwarte arbeiders op de zuidelijke plantages. Verhagen laat goed zien hoe Lincolns gedachtegoed gaandeweg ontwikkelde en hoe Lincoln omging met soortgelijke kwesties waarmee ook heden ten dage politici worstelen. Lincoln kwam kort na zijn herverkiezing door moordenaarshand om het leven. Verhagen levert een gave biografie van deze staatsman met een scherp oog voor zowel diens verdiensten als fouten. Met historische foto's en kaartjes in zwart-wit, een literatuuropgave met inleiding en een register.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten