zaterdag 11 februari 2012

"Een nieuwe wereld"

Auke van der Woud schreef dit boek uit 2006 dat als volgende op de lijst staat van de Geschiedenis Leesgroep. Begin maart moet ik het gelezen hebben met de Leeswijzer ernaast voor de bespreking.
Het is geen Graanrepubliek, maar leesbaar....

Rond het midden van de negentiende eeuw begon de aanleg van nieuwe communicatie- en mobiliteitsnetwerken die Nederland veranderden. Ze zouden de ruimtelijke groei van het land structureel bepalen, inclusief het ontstaan van de Randstad, en de ontwikkeling van de regio's die 'vol' werden of die 'leeg' bleven. De infrastructuur die in de negentiende eeuw werd aangelegd, legde de basis voor onze massacommunicatie en massamobiliteit. Een belangrijke vraag in Een nieuwe wereld is: wat gebeurde er in mentaal opzicht met Nederland toen het na 1850 in enkele decennia een totaal nieuwe infrastructuur kreeg? In Een nieuwe wereld gaat Auke van der Woud in op deze en vele andere vragen. Het is het definitieve boek over het ontstaan van het moderne Nederland.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten