maandag 7 mei 2012

"Zwarte Hollanders"

Ineke van Kessel heeft het boek geschreven over Zwarte Hollanders, Afrikaanse soldaten in Nederlands-Indië. Veel mensen weten dit niet, er hebben mensen uit Ghana gediend in het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger(KNIL) in Indië. Zij werden als soldaten na een verdrag tussen koning Willem I en de Ashanti koning geworven in West-Afrika.

Velen bleven daar, sommigen keerden terug. Het boek de "Zwarte met het witte hart" van Japin verteld over twee mannen die in verband daarmee naar Nederland kwamen.
Het is een interesant gegeven omdat Nederland vroeger een West en een Oost had en in WO II velen uit die gebieden hebben meegevochten voor Vrede en Veiligheid.
Als lid van het 4 en 5 mei comité Amsterdam Zuidoost heb ik daar dit jaar ook een aandeel in gehad om deze mensen te herdenken. Dit is de Erebegraafplaats te Loenen, waar velen zijn herbegraven.
Daarom hier deze video

Geen opmerkingen:

Een reactie posten